Hoe werkt een grondboring?

Spoelboren is een roterend boorsysteem, waarbij het boorgat in stand wordt gehouden door de overdruk van de boorvloeistof in het boorgat. De grond wordt gecontroleerd los geboord door de boorbeitel aan de onderzijde van de holle boorstangen. De boorvloeistof wordt via de holle boorstangen naar beneden gepompt en het losgeboorde materiaal wordt door de vloeistofstroom omhoog getransporteerd in de ruimte tussen de boorgatwand en de boorstangen.

Voor hergebruik van de boorvloeistof kan het losgeboorde materiaal worden verwijderd in een bezinkbak. Om het waterverlies in goeddoorlatende lagen te beperken kunnen aan de boorvloeistof toeslagstoffen worden toegevoegd. De boorgatdiameter wordt beperkt door de benodigde opwaartse stroomsnelheid van de boorvloeistof in het boorgat; deze snelheid moet voldoende zijn om het losgeboorde materiaal naar maaiveld te transporteren. Bij de gebruikelijke boorstangen met diameter van 85 mm bedraagt de boorgatdiameter ca.160 – 250 mm. Maximale boordiepte is vaak 150 meter.

Monstername
De monstername van het opgeboorde materiaal vindt plaats uit de circulerende boorvloeistof. Het betreffen geroerde monsters. Door de hoge snelheid van de boorvloeistof in het geboorde gat komt het opgeboorde materiaal met slechts geringe vertraging aan maaiveld zodat een redelijk goede monstername mogelijk is. Diepte en dikte van scheidende lagen kunnen nauwkeurig bepaald worden. Door gebruik te maken van TNO-Dino databank, is het mogelijk redelijk in te schatten wat de grondopbouw zal zijn, deze gegevens worden gebruikt bij de berekening van het grondsysteem.

De ondergrond van Friesland en Groningen is niet overal geschikt voor aardwarmte, de Prov. Friesland ontwikkeld een geschiktheids kaart hiervoor, maar daar ontbreekt de kleigebieden (tunneldalen uit de Eltser-IJstijd) op die een aantal IJstijden geleden zijn ontstaan.  Het ontbreekt ons nog aan gegevens hoe een gesloten grondsysteem zich op lange termijn hierin zal gedragen, in ieder geval is wel bekend dat er in dergelijke gebieden geen grondwater stroming aanwezig is die zorgt voor een constante aanvoer van warmte.

Bij aanschaf/opdracht van een compleet systeem incl. warmtepomp, zal de levering van componenten pas plaatsvinden na realisatie van het grondsysteem. De prijzen zijn incl. montage put en verdeler, vanuit de verdeler gaan twee leidingen naar/in de woning met op het eind een kogelkraan en het gehele systeem is afgevuld met gycol voor een vorst beveiliging van -7°C. Bekijk direct een installateur van warmtepompen in Eindhoven, Groningen, Tilburg of Almere.